Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Lillestrøm kommune – hva blir nytt?

Lillestrøm kommune – det er like godt å godta nykomlingen først som sist.

...
Miljøpartiet De Grønne

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for luftsportsenter på Krokstad, Sørum kommune

Fet Miljøpartiet De Grønne (MDG) har fulgt saken fra den ble presentert av pressen sommeren 2017, med foreløpig planbehandling i Sørum kommune og åpent informasjo...

Garderåsen barnehage – Lovlighetskontroll av det avviste innbyggerforslaget

Undertegnede medlemmer av kommunestyret i Fet ber om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 av vedtaket i K-sak 7/17 i kommunestyret 27.02.2017. Der ble det ned...

Miljøpartiet De Grønne

Glommakryssing i Fetsund – ny kommunedelplan

Miljøpartiet De Grønne kan ikke støtte at det skal bygges ny riksvei gjennom kommunen vår som øker trafikkmengden. Ved å øke riksveikapasiteten fra to til seks ...

Miljøpartiet De Grønne

Fet – Skedsmo – Sørum

30. mai 2016 ble det holdt folkeavstemning i Fet og Skedsmo kommuner om sammenslåing. Miljøpartiet De Grønne arbeidet aktivt for at avstemningen skulle finne sted, ...

Miljøpartiet De Grønne

Kommunal planstrategi 2016 – 2020: Uttalelse til formannskapets forslag

Fet Miljøpartiet De Grønne viser til det offentliggjorte dokumentet av 06.09.2016 og har følgende innspill og forslag til planstrategi:

...
Miljøpartiet De Grønne

Kommunens oppkjøp av privatbolig

Svar på brev fra beboere i Garderåsen.

Fet MDG stemte for å ta imot 25 nye flyktninger og asylsøkere til kommunen vår i 2016. Vi stemte også for ekstra ...