Skole og barnehage

Barnehagen og skolen skal være en plass for nysgjerrighet og kunnskap der barn kan utvikle seg til skapende mennesker med selvtillit, selvinnsikt, og vilje til å ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. Barn må forstå sin rolle som verdensborgere, utvikle empati og medfølelse for andre mennesker, kulturer og dyr, og lære  om sammenhenger i natur og samfunn gjennom undring og egenerfaringer.

 

Forventet befolkningsvekst vil kreve utvidelser av skolebygg på både barne- og ungdomstrinnet. Det er derfor viktig for kommunen å holde befolkningsveksten på et lavt nivå framover.

Fet MDG vil jobbe for at det blir planlagt og bygget en videregående skole i Fetsund. Alternativet er at noen avdelinger eller linjer av en eksisterende videregående skoler i Akershus fylke overføres til Fet kommune.

Skolene skal ha fornøyde lærere. Dette oppnår vi blant annet ved å beholde et lavt rammetall for undervisningstimer. Skolenes pålagte rutiner for kontroll- og rapportering må bli enklere. MDG ønsker færre evalueringer og langt enklere rapporteringsrutiner.

 

Fet MDG vil legge større vekt på fag som omfatter naturbruk, naturfag og friluftsliv. MDG ønsker også større vektlegging og tid til fysisk aktivitet i skolen.

Fet MDG vil:

  • Innføre to barnehageopptak i året.
  • Fremme trivsel for både elever og lærere fremfor ensidige tiltak mot mobbing.
  • Sette av arealer til skolehager.
  • At barnehager og skoler som ikke er kommunale drives på ikke-kommersiell basis.
  • Oppfordre skoler og barnehager til å sertifiseres etter standarden Grønt flagg.
  • Påby kommunen å ta inn lærlinger innen helsefag og andre relevante fag.
  • Gi Garderåsen og Hovinhøgda skoler et likeverdig tilbud om svømmeopplæring som de andre skolene.