Kultur og kulturminnevern

Fet kan være stolte av et rikt kulturliv på tross av magre kommunale bevilgninger. Det er mange frivillige organisasjoner i kommunen og et aktivt organisasjonsliv.

Vi støtter byggingen av det planlagte museumsbygget ved Fetsund Lenser, men vil gå inn for et lavere areal på bygningsmassen. Arkitektonisk må bygningene tilpasses lensemiljøet. Vi vil legge stor vekt på kollektivmulighetene og transportbehovet ved plasseringen av nybygget.

Vi vil videreutvikle Fetsund Lenser som kommunens viktigste møtested og kulturelle aktivitetsarena. MDG vil arbeide for at Bingen Lenser vernes som et felles kulturminne for fløtning og tømmersortering sammen med Fetsund Lenser.

Bibliotekene er et svært viktig kulturelt møtested i kommune-Norge. Biblioteket i Fet har hatt nedskjæringer i bevilgningene de siste årene. Denne utviklingen ønsker MDG å snu, slik at biblioteket kan bli kommunens viktigste kulturbygg.

 

Fet MDG vil:

  • Støtte og oppmuntre til frivillig innsats i kultursektoren.
  • Utvikle Kulturskolen mot et allment kulturtilbud for alle barn og unge.
  • Øke støtten til ”Den kulturelle skolesekken”.
  • Øke støtten til ”Den kulturelle spaserstokken”.
  • Støtte opp om det frivillige kulturminnearbeidet i kommunen. Sørge for at kulturminner blir ivaretatt og at kulturbygg blir rehabilitert for ny bruk.
  • Redusere mengden reklameplakater og -skilt  i det offentlige rom.
  • Sikre driften av biblioteket. Arbeide for bygging av et nytt bibliotek/aktivitetshus i Fetsund så snart det er midler til rådighet. Flytte biblioteket til et mer sentrumsnært område.
  • Opprettholde ordningen med gratis utlån av kommunale lokaler til frivillige organisasjoner.
  • Utvikle Fetsund Lenser med nytt museumsbygg.