Fet MDGs styre 2014

F.v.
I vinden f.v. Mette Sperre, Malin Sanglert, Ingrid Thunheim Bjørnstad, Shan salman Ibrahim Butt, Bente-Gry Skogli, Gabriel Kielland

Fet Miljøpartiet De Grønne har hatt årsmøte og valgt nytt styre. Det nye styret er:

Gabriel Kielland (Jahren), leder
Ingrid Thunheim Bjørnstad (Stensrud), sekretær
Malin Sanglert (Nerdrum), kasserer
Shan Salman Ibrahim Butt (Fetsund)
Mette Sperre (Jahren)
Bente-Gry Skogli (Enebakkneset)

Fet MDG vil stille liste for å komme inn i kommunestyret i 2015. Vi vil gjøre Fet kommunes slagord om «Å forbli en grønn kommune» til virkelighet. Spesielt vil vi skjerpe og utvide den svake klimaplanen og se til at den blir fulgt opp.