Fet MDGs kommuneprogram 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi ønsker å skape en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: • solidaritet med andre mennesker, • solidaritet med framtidige generasjoner og • solidaritet med dyr og natur.