Etisk handel og miljøvennlig forbruk

Fet MDG ønsker å finne måter å ivareta folks materielle behov, uten en forbruksvekst som forurenser, ødelegger og bruker opp planeten vår. Vi må få produkter som varer lenger og som kan repareres. Lokalt vil vi oppmuntre til deling, gjenbruk og reparasjon som ivaretar forbrukernes interesser. Vår materielle velstand kan ikke lenger bygge på “kjøp og kast”.

Kommunalt vil vi innføre pris- og kvalitetskrav som sikrer menneskerettigheter og et godt miljø. Ett av skrittene er å knytte kommunen til allerede veldokumenterte og anerkjente sertifiseringsprogrammer og merkeordninger.

Fet kommune skal ha som mål å miljøsertifisere alle sine kommunale driftsenheter, enten som Miljøfyrtårn eller med andre sertifiseringsordninger som ISO-sertifisering eller Grønt Flagg-sertifisering. Kommunen skal legge til rette for og motivere alle andre private virksomheter i kommunen til miljøsertifisering.

Fet kommune skal ikke bruke tropisk tømmer i sine bygg, slik som ved totalrenoveringen av  Riddersand skole i 2010.

Fairtrade er en internasjonal og kommersielt uavhengig sertifiseringsordning som skal sikre arbeiderne gode arbeids- og leveforhold, og forbrukeren kunnskap om hvordan varen er produsert.Vi ønsker også å ta i bruk denne ordningen i kommunen.

 

Fet MDG vil:

  • At Fet kommune skal miljøsertifisere sine driftsenheter.
  • At Fet kommune skal ha kravspesifikasjonene for Svanemerket med som anbudskrav i sine offentlige innkjøp. De samme kravene skal stilles i det interkommunale innkjøpssamarbeidet.
  • Fet kommune skal bli en Fairtrade-kommune, med retningslinjer for kommunale innkjøp.
  • At offentlige innkjøp av mat skal ha miljøkrav som kortreist, økologisk, miljøvennlig produksjon. Sammen med krav til dyrevelferd skal dette utgjøre minst 50% ved vekting av innkjøpskriteriene.
  • Innføre ukentlig kjøttfri dag i kommunale kantiner.