Dyrevelferd

Dyr har en egenverdi ut over den nytteverdi de har for mennesker. Alle familiedyr og ville dyr, dyr i landbruket, fiskeriene, fiskeoppdrett, underholdningsindustrien og forskning, skal ha mulighet til å utfolde artstypiske behov. Lov om dyrevelferd pålegger alle som har grunn til å tro at dyr utsettes for mishandling eller alvorlig tilsynssvikt å varsle Mattilsynet eller Politiet snarest. Likevel blir de fleste anmeldelsene henlagt. Flere dyremishandlingssaker må bli rettsforfulgt.

Fet MDG vil

  • At Fet kommune sier nei til sirkus som gjør bruk av ville dyr.
  • Styrke tiltakene som demper konflikter i forvaltningen av rovdyrene våre.
  • Avvikle pelsdyrnæringen og forby import av pels.
  • Styrke tilsynet med dyrevelferd i landbruket.