Nyheter

Kategori: Fet kommune

Garderåsen barnehage – Lovlighetskontroll av det avviste innbyggerforslaget

Undertegnede medlemmer av kommunestyret i Fet ber om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 av vedtaket i K-sak 7/17 i kommunestyret 27.02.2017. Der ble det ned...

Miljøpartiet De Grønne

Fet – Skedsmo – Sørum

30. mai 2016 ble det holdt folkeavstemning i Fet og Skedsmo kommuner om sammenslåing. Miljøpartiet De Grønne arbeidet aktivt for at avstemningen skulle finne sted, ...

Miljøpartiet De Grønne

Kommunal planstrategi 2016 – 2020: Uttalelse til formannskapets forslag

Fet Miljøpartiet De Grønne viser til det offentliggjorte dokumentet av 06.09.2016 og har følgende innspill og forslag til planstrategi:

...

Hvilke nye stillinger trenger vi i Fet kommune?

Fet MDG liker dårlig topptunge kommuneadministrasjoner. Vi mener de viktigste jobbene skal gjøres ute i enhetene, av helse- og omsorgsarbeidere, lærere, barnehagean...

Miljøpartiet De Grønne

Program 2015 – 2019

Fet MDGs kommuneprogram 2015-2019

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Økonomien skal underordnes sunne øko...