Appell for folkemøtet i Fethallen 3. september 2014 ved Mette Sperre

Mette Sperre
Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som tar på alvor og lager politikk av det vi alle vet:

– Den lille blå planeten vår er et lukket økosystem. Vi har bare den, ingen ny å forsyne oss av.

19. august i år hadde vi brukt opp hele det økologiske budsjettet for 2014. Herfra og til nyttår forbruker vi mer enn det jorda klarer å produsere. Datoen kommer tidligere og tidligere for hvert år! (Earth Overshoot Day, New Economic Foundation, Global Footprint Network, California, USA)

Norges forbruk tilsvarer årlig 3,5 jordkloder. Som ett av verdens rikeste land, har vi en jobb å gjøre. Vi må snu vårt ressursforbruk fra ikke-fornybare ressurser til måtehold og gjenbruk av fornybare ressurser. Dette er ikke bare en internasjonal oppgave, men en nasjonal og lokal oppgave som vi som bor i Fet også må slutte opp om.

MDG mener at økt materiellt forbruk ikke lenger gjør oss lykkeligere. Tvert imot, forbruket forurenser og gir oss en dårligere livskvalitet og hverdag. Først og fremst gir forbrenningen av olje, gass og kull en økt oppvarming av jord og hav som nå endrer klimaet og værsystemene. Vi er ute på en farlig ”reise” som ingen vet hvor ender.

MDG vil at vi skal ta ut produktivitetsveksten i mer fritid, slik at vi kan legge grunnlaget for aktive lokalsamfunn og bygder. Dette tror vi vil styrke det lokale frivillige arbeidet, sånn som arbeid i kulturorganisasjoner som Fet IL.

I kommunearbeidet vårt vil vi ha gode lokalsamfunn høyt på agendaen. Det betyr at vi må fortette og at det skal være god infrastruktur med kort avstand mellom barnehager, skoler, butikker, eldresentre, fritidsarenaer, osv. Vi vil ikke ha bilbaserte lokalsamfunn. Det skaper farlige skole- og fritidsveier. Vi vil ha gang-, sykkelveier og kollektivtilbud som gjør at folk kan ferdes ute på en effektiv og grei måte. Vi vil at nye idrettsanlegg skal legges sentralt og helst til skoler slik at brukstida blir maksimal og reisetida minimal.

Nå planlegges enda en utvidelse av rv. 22 med ny Glommakryssing. MDG er svært bekymret for hvordan dette prosjektet vil føre til mer biltrafikk, høyere CO2-utslipp og mer støy. Dessuten vil flere av de foreslåtte traséene gjøre at verdifull matjord forsvinner. Lange tunneller vil gi overskuddsmasse som må deponeres i nærmiljøet.

Statens vegvesen sier selv at de bygger for en trafikkvekst på 1,4% i året på veien. Det vil øke utslippene. Men i Norge skal vi redusere utslippene med 30% fra 1990 til 2020. Hvordan skal Fet kompensere for økte CO2-utslipp fra veitrafikken? Hvor skal vi redusere våre utslipp? For vi skal vel ikke være ”dårligst i klassen” på utslippskutt?

MDG har snart ett år bak seg på Stortinget. Der har vi reist de viktigste spørsmålene for vår tid: Hvordan skal vi redusere skadene fra norsk olje, gass og kull? Vi har foreslått at Statoil skal ut av tjæresand i Canada, at det ikke skal letes etter mer olje og gass i norske havområder og at Pensjonsfond utland ikke skal investere i kullselskaper. Samtidig vil vi starte omstillinga til fornybarsamfunnet nå.

Vi har som mål liste i alle 22 kommuner i Akershus og gleder oss til en grønn valgkamp i 2015!