Nyheter

Kategori: Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Lillestrøm kommune – hva blir nytt?

Lillestrøm kommune – det er like godt å godta nykomlingen først som sist.

...

Garderåsen barnehage – Lovlighetskontroll av det avviste innbyggerforslaget

Undertegnede medlemmer av kommunestyret i Fet ber om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 av vedtaket i K-sak 7/17 i kommunestyret 27.02.2017. Der ble det ned...

Miljøpartiet De Grønne

Glommakryssing i Fetsund – ny kommunedelplan

Miljøpartiet De Grønne kan ikke støtte at det skal bygges ny riksvei gjennom kommunen vår som øker trafikkmengden. Ved å øke riksveikapasiteten fra to til seks ...

Miljøpartiet De Grønne

Kommunal planstrategi 2016 – 2020: Uttalelse til formannskapets forslag

Fet Miljøpartiet De Grønne viser til det offentliggjorte dokumentet av 06.09.2016 og har følgende innspill og forslag til planstrategi:

...