Glommakryssing – hva mener partiene?

Fet Miljøpartiet De Grønne har langt fra vært passive i spørsmålet om glommakryssing for riksvei 22. Det er mulig vi ikke har svart NAF Nedre Romerike på alle deres henvendelser og utspill. I stedet har vi levert høringsuttalelser til Statens vegvesen, den første 30.09.2013 til Mulighetsstudien og deretter 08.02.2015 til Planprogrammet. Uttalelsene ligger ved saksbehandlingen.

Ja, riksvei 22 er preget av bilpendlere i kø morgen og kveld både øst og vest for Fetsundbrua. Etter at firefeltsetappen til Hovinhøgda ble ferdigstilt, har køene forflyttet seg slik vi forutså. Men det er langt fra bare i vår kommune bilpendlere står i kø. Dette er hverdagene i store deler av Oslo-regionen, tragisk for alle som ikke har andre muligheter for å komme seg på jobb. Vi har et transportsystem helt opp under grensene for sammenbrudd, særlig i rushtidene.

MDG mener det må omfattende endringer til, med stor vekt på kollektivløsninger, men også veiprising og parkeringspolitikk, for å løse de store utfordringene for samferdselen. Ensidig satsing på flere veier og bruer gjør problemene større ved at det blir flere biler i trafikken. Trafikken flytter til nye steder, til fylkesveier og kommunale veier som i enda mindre grad ivaretar trafikksikkerheten vår.

Fet MDG avventer nå som alle andre politiske partier og interesseorganisasjoner, Statens vegvesen sin Kommunedelplan med konsekvensutredning for prosjektet glommakryssing. NAF Nedre Romerike har problemer med å innse at dette prosjektet som alle andre veiplaner følger en vedtatt planprosedyre. Nå er det Statens vegvesen som har neste utspill i planarbeidet. Det var varslet til senere denne måneden, men skal visstnok være utsatt til januar 2017. NAF Nedre Romerikes forslag til kupp for «å bygge en ny bru så fort som mulig i det året som gjenstår til valget i 2017» er useriøst og ikke akseptabelt.

Skattepengene våre skal brukes til minst mulig veiutbygging og mest mulig kollektivtrafikk øst for Glomma. Når de grå partiene likevel legger fram store veiplaner, vil vi bidra til at det minst miljøfiendtlige alternativet blir valgt. Det valget er ikke enkelt. Fossilbiler er uønsket enten de står stille i kø eller kjører i 50 eller 90 km/t.

Vi er enige med NAF Nedre Romerike i at det kan være hensiktsmessig å utvide den korte strekningen fra Kringenkrysset til rundkjøringa øst for brua med et veifelt for trafikken til riksvei 172 og Svingen stasjon på Kongsvingerbanen. Vår politikk har vært å opprettholde og utvide Svingen stasjon for jobbreisende for å bremse biltrafikken inn mot Lillestrøm og Oslo.

Mette Sperre,

Fet MDG 11. november 2016