Selskapsavtale for avløpsselskapet MIRA

Fet MDG har sendt følgende uttalelse til kommunens formannskapssekretær:

Fet Miljøpartiet de grønne gratulerer kommunen med en god utredning om
nytt felles avløpsselskap for Fet, Gjerdrum og Sørum med klare
konklusjoner om lokalisering og ledningsnett.Vi støtter opprettelsen
av avløpsselskapet MIRA.

Vi vil likevel advare mot innholdet i den foreslåtte selskapsavtalen.
I forslagets § 5 skal eierkommunene være pliktige til å benytte
avløpsselskapet i så stor utstrekning som mulig. Vi mener kommunen må
beholde muligheten for å kunne innpasse andre, mer moderne, enkle
eller mer miljøvennlige løsninger, f.eks. lokalt på Enebakkneset.
Utviklingen av slike alternative løsninger må ikke stenges av denne
selskapsavtalen.

Bakgrunn

Utbyggingspresset på kommunen har gjort det nødvendig å søke nye løsninger for avløp. Kommunen har gjennomført en utredning i samarbeid Sørum og Gjerdrum og lagt fram en sammenligning mellom to lokaliseringalternativer for ett nytt sentralanlegg. Det er vist at lokaliseringen til Tangen i Sørum er best etter flere kriterier og at hovedledningen kan legges ned i Glomma. Så langt er alt vel. Det er mange snublesteiner i den videre behandlingen av en slikt omfattende tiltak. Ved selskapdannelsen er det lagt inn formuleringer som skal sikre forsvarlig drift av det store anlegget. Det er da vi må passe på at det fortsatt skal kunne finnes andre løsninger for avløpsvann enn å føre alt i rør til det store sentralanlegget.