Nyheter

Hvilke nye stillinger trenger vi i Fet kommune?

Fet MDG liker dårlig topptunge kommuneadministrasjoner. Vi mener de viktigste jobbene skal gjøres ute i enhetene, av helse- og omsorgsarbeidere, lærere, barnehagean...

Miljøpartiet De Grønne

Program 2015 – 2019

Fet MDGs kommuneprogram 2015-2019

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Økonomien skal underordnes sunne øko...

Miljøpartiet De Grønne

Fet Miljøpartiet De Grønnes kandidater til kommunestyrevalget 2015

Med stemmetillegg:

1. Mette Sperre

2. Gabriel Kielland

3. Ingrid Thunheim Bjørnstad

4. Harald Ingersønn Berger

5. Bente-Gry Skogli...