Fet Miljøpartiet De Grønne

Lokallaget ble stiftet 31. mars 2011 for å stille liste til kommunestyrevalget.

Visjon:

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.

Klimakrisen:

  • Venter vi på tiltak fra myndighetene, vil det være for lite, for seint
  • Handler vi bare som individer blir det for smått
  • Handler vi som lokalsamfunn, kan det kanskje være akkurat nok, akkurat i tide!

 

Kandidatene er :

1. Bente-Gry Skogli

2. Gabriel Kielland

3. Brynjar Sandvoll

4. Marianne Skaret

5. Katrine Moe

6. Eilif Olsen

7. Carina Nordberg Vooren

8. Beate Eiklid

9. Reier Pytte