Miljøpartiet de Grønne

MDG er i vekst i Europa, og har blitt et viktig parti med stor innflytelse i byer, land og regioner. MDG sitt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå dette målet.

Partiet bygger på grønn ideologi, og baserer seg på de fire solidariteter:

Solidaritet med naturen

Solidaritet med undertrykte og utstøtte i eget land,

Solidaritet med folk i andre deler av verden.

Solidaritet med fremtidige generasjoner.