Heia Heia!

Anne K. Romarheim beskriver i et leserinnlegg i Indre Akershus Avis sist fredag hvordan avfallshåndteringen i Fet er sammenlignet med Lindås kommune. Lindås har lengre åpningstider, bedre tilgjengelighet og et mer utviklet forhold til gjenvinning og nyttiggjøring. I Lindås skal det heller ikke være søppel å se i grøftekantene. Dette er viktige observasjoner for Fet kommune og for ROAF. Fet Miljøpartiet de grønne utfordrer ROAF til å gi et svar om hvordan forholdene kan bli bedre.