Fet – En grønn kommune

Fet har erklært seg som grønn kommune. Vi vil sørge for at det blir mer enn retorikk.

Hvorfor er det viktig å ha en grønn kommune? Som enkeltmennesker opplever vi at det vi bidrar med blir for lite. På et statlig plan tar ting for lang tid, og monner for lite. Men på et lokalt plan har vi mulighet for store forandringer som nytter.

Kommunen har stor makt når det kommer til å legge til rette for at folk skal kunne leve bærekraftig. Kommunen er også en stor arbeidsgiver og innkjøper, den forvalter store ressurser. Den har mye av ansvaret for barna sin hverdag, de syke og de eldre. Kommunen legger til rette for arbeidsplasser, og spiller en viktig rolle for utviklingen av infrastruktur. I alle disse oppgavene ønsker vi å bidra med en grønn politikk. Vi vil samarbeide på tvers av politiske skiller, og være med på å å finne gode løsninger, slik at grønn politikk blir reell politikk, ikke bare et politisk slagord.