Enkeltsaker vi er opptatt av

1.

Som enkeltmennesker monner det vi gjør lite når vi tar grønne valg – som kommune derimot monner det å tenke miljø i alt vi gjør. La oss gjøre det!

2.

Vi vil tenke lokalt og miljø i alle innkjøp og alle kontrakter vi inngår som kommune.

3.

Vi må begrense biltrafikken, dette viser klimaplanenes tallunderlag for Fet kommune. Vi vil derfor ikke utvide riksvei 22, men sørge for at det blir etablert et godt kollektivtilbud, sykkelveier, bildelinger, få øremerket drosjeløyve til Fet ol.

4.

Vi må ha en politikk på skogskjøtsel. Rådmannen har anntydet å å hugge mer for å få inntekter til skogen, vi vil finne en bedre måte å drive skogen på enn flathugst. Dette må også sees i klimasammenheng og vern av skog og dyr. 70% av tiur- og orrhaneleik er borte på Romeriket fordi leikeplassene deres har forsvunnet pga av flathogst.

5.

Vi må styrke sentrumsfunksjonen, lage kontorfelleskap og sørge for at det er arbeidsplasser i Fet slik at man reduserer den store pendlingen ut g gjennom Fet. Dette innebærer også at vi ønsker oss flere funksjoner i Fet sentrum, ikke færre. Legevakta tilbake, søkne om å åpne vinmonopol mm.

6.

Kommunen må legge til rette for gode muligheter for frivillighetsarbeid, bytte av varer og tjenester og gjenbruk.

7.

Vi må sørge for at vi i større grad tenker helhetlig, langsiktig, estetikk, tilgjengelighet og barnevennlighet når vi planlegger hvordan Fet skal se ut.