Ingrid Thunheim Bjørnstad

3. kandidat, Stensrud (48)

Jeg er 48 år og bor i vakre naturskjønne Gan sammen med 8 frittgående glade høns, to haner og en katt. Min lille økologisk hage gjør at jeg stort sett er selvforsynt med egg, kylling, frukt og grønt halve året. Jeg har tre barn, som alle har forlatt redet. Jeg er utdannet sykepleier og helsesøster og jobber som helsesøster på Gamlebyen skole, i en Oslobydel med stort mangfold. Det trives jeg usedvanlig godt med.

De viktigste sakene for meg lokalt er at vi klarer å skape et sosialt og godt nok miljø å vokse (-opp) i. At alle har meningsfulle ting å holde på med og at alle har tilgang til fellesgoder som natur, venner, lokalmiljø, kollektivtransport, vann, elektrisitet, lokalproduserte varer, nett, kringkasting osv.

Hva jeg tror på?
Vel … empowerment er min religion, men det hender jeg vakler i troen. Jeg tror at jordkloden, den lille blå planeten vår, i bunn og grunn har overflod. At vi, mennesker, dyr og natur, egentlig kan få alt det vi trenger, når vi faktisk trenger det, dersom vi bare tilrettelegger for det med kløkt og kjærlighet! Jeg tror på grunnleggende menneskerettigheter, på fred og på forskning og bærekraftig utvikling – men det hender jeg tviler her også. Jeg tror ikke på den utviklingen økonomisk vekst avstedkommer.

Jeg er nysgjerrig av natur – veldig nysgjerrig. Ikke på det trivielle, men på hvordan verden og menneskene har blitt som vi er. Jeg kan være modig, særlig når det trengs! Jeg er også glad i å ta vare på ting, pusse opp og reparere. Jeg liker at mennesker og gamle ting skinner!