Gabriel Kielland

2. kandidat, Jahren (61)

Den klart viktigste saken for meg i Fet er å få ned biltrafikken og finne nye, praktiske løsninger. Den nye glommakryssningen kan synes nødvendig, men vi må tørre å tenke langsiktig – det blir ikke bedre om vi bygger større vei. Forskning og erfaring viser at mere vei bare fører til flere biler, og like lange køer. Vi må prioritere hyppigere avganger på jernbanen og gi plass på veien til flere busser. Vi må tørre å satse på en grønn framtid der man ser naturen som omgir oss uten å tenke at ”dette må vi bruke opp”. Et lokalsamfunn med frisk luft, bedre livskvalitet og uten en motorvei som splitter bygda –det er min drøm for Fet, og det skal jeg jobbe for i kommunestyret.

Jeg har fire barn og har bodd i Fet i 15 år så jeg kjenner kommunen vår godt. Som fagperson har jeg mye å bidra med etter å ha jobbet med miljø og klima i mange år. Jeg er seksjonssjef ved Meteorologisk institutt, har jobbet med miljøinformasjon i Statens Forurensningstilsyn og ved Det Europeiske Miljøbyrået. De tradisjonelle partiene klarer ikke å ta miljøsignalene på alvor og derfor er det helt nødvendig med et sterkt miljøparti.

Jeg er en person som er engasjert i samfunnet rundt meg. I mange år var jeg styreformann i Andelslaget Bilkollektivet og i Fet har jeg blant annet vært formann i Jahren Vel og deltatt i Østersund FAU.