La humla suse?

Fet MDG inviterer til møte.

Sted: Bestyrerboligen på Lund, Fetsund Lenser:

Naturmangfoldet i Fet - hvordan skal vi ta vare på det?

Fet er ei vakker bygd med mye flott natur, skog, vann og elver. Med et klima i endring er det viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet, slik at vi kan møte klimaendringene med færre alvorlige miljøkonsekvenser.

  • – Lar vi humla suse i Fet?
  • – Vet vi nok om vår natur og forvalter vi den godt?
  • – Hvordan skal Fet kunne bli SABIMAs «drømmekommune»?
  • – Hvilken prioritering har biologisk mangfold for de politiske partiene?
Anne Breistein fra SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) holder innledning med vekt på situasjonen og utfordringene for Fet kommune. Møteleder blir Marianne Larsen fra MDG i Sørum.
Vi inviterer kandidater fra alle politiske partier i Fet kommune til å stille i et panel sammen med MDG for å svare på spørsmålene. Organisasjonene tilknyttet SABIMA er spesielt invitert.
Møtet starter med servering av kaffe/te, samt grønne fristelser.