Harald Ingersønn Berger

4. kandidat, Jahren (18)

Ut med de gamle, inn med det nye!

Fordi jeg er født og oppvokst i Fetsund vet jeg godt hva kommunen trenger. I kommunestyret er de eldre overrepresentert og det er dessverre mangel på unge mennesker som kan tilføre nye perspektiver. Det er viktig å huske at vi unge er fremtiden, derfor er det viktig at vi er med å bestemme over hva som skjer i kommunen. Jeg har selv gått på tre av kommunens skoler og vet godt hva ungdommen behøver og ønsker.

Kommunen har lenge ført en kortsiktig økonomisk politikk, og pådratt seg en gjeld vi må sørge for at min generasjon ikke arver. De gamle har ført en økonomisk og økologisk politikk som har gagnet dem selv, men som de unge må betale for. Dette er et svik mot vår generasjon og jeg vil ikke la det fortsette!